دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی رضا سعیدی - دروس و اطلاعات مفید برای دانشجویان
PDF چاپ ایمیل

جهت مشاهده نمرات به منوی لیست نمرات مراجعه نمایید.

فصول درس نظریه زبان ها و ماشین ها:

لیست تمرینهای فصل اول:

بخش 1.2:   6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12

لیست تمرینهای فصل 2:

بخش 2.1 : 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  - 19

بخش 2.2 : 6 - 9 - 10 - 11

بخش 2.3 : 3 - 7 - 11 - 12

بخش 2.4 : 2 - 4

لیست تمرینهای فصل 3:

بخش 3.1 : 1 - 4 - 5 - 9 - 16

بخش 3.2 : 3 - 4 - 8 - 9 - 10 - 12

بخش 3.3 : 1 - 4 - 8 - 12 - 14

لیست تمرینهای فصل 4:

بخش 4.1 : 2 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 26

بخش 4.3 : 4

لیست تمرینهای فصل 5:

بخش 5.1 :  7 - 10 - 12 - 19

بخش 5.2 : 1 - 2 - 6- 9

لیست تمرینهای فصل 6:

بخش 6.1 :  6- 7- 8- 14

بخش 6.2 : 4- 5- 8- 10-12

 


اسلایدهای درس پایگاه داده ها:

 
 
 
 

درس مهندسی اینترنت

 


 

درس شبیه سازی

اسلایدها


اسلایدهای C#

 


 

درس برنامه نویسی پیشرفته

دانشجویان این درس برای پروژه می توانند همان دفترچه تلفن مطرح شده در کلاس برای زبان c++ را با زبان جاوا پیاده سازی کرده و روز امتحان نحویل دهند.

اسلایدها

بهنگام کردن در دوشنبه ، ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ، ۰۵:۰۳