دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی رضا سعیدی - فعالیتهای پژوهشی
PDF چاپ ایمیل
علایق پژوهشی
  • داده کاوی
  • ترجمه ماشینی

علایق پژوهشی
  • داده کاوی
  • ترجمه ماشینی

بهنگام کردن در دوشنبه ، ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ ، ۰۴:۵۰